פרופ' אזי לב-און

ראש המכון למדיה חדשים, חברה ופוליטיקה, (בי"ס לתקשורת)לשעבר ראש המחלקה לתקשורת @ אוניברסיטת אריאל