עמית אורון

סמנכ”ל, מנהל מערך תפעול חסכון ארוך טווח ובריאות @ מגדל