ד"ר הראל מנשרי

מרכז הסייבר @ המכון הטכנולוגי חולון