דניאל ציטר

מנכ”ל משותף ויועץ בתחום ניהול פרויקטים @ PMzOne