גילי צוקרמן

מנהל יחידת מערכות טכנולוגיות, ומוביל מרכז מצוינות וחדשנות מולטימדיה @ עיריית ת"א